Casa Pax, Punta Križa

TIPOLOGIJA: dvije višeobiteljske stambene građevine A i B
LOKACIJA: Rubeši-Kastav, Primorsko-goranska županija
GODINA: 2022./2023.
POVRŠINA: 960 m2

Saznajte više
project-managment

Upravljanje projektima – Project managment

Vođenje ili upravljanje projektima (project management) se može definirati kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika u aktivnostima uključenim u planiranje, upravljanje, praćenje i kontroliranje svih aspekata projekta.

Saznajte više