ENERGETSKA UČINKOVITOST

Područje energetske učinkovitosti, održive gradnje te obnovljivih izvora energije osigurano je višedimenzionalnim pristupom za područje energetike uključujući tehničke, pravne, društvene i ekonomske aspekte dosegnute istraživanjem ili kreiranjem inovativnih rješenja složenih tehničko-ekonomskih zahtjeva pojedine građevine.

ENERGETSKA

UČINKOVITOST

Područje energetske učinkovitosti, održive gradnje te obnovljivih izvora energije osigurano je višedimenzionalnim pristupom za područje energetike uključujući tehničke, pravne, društvene i ekonomske aspekte dosegnute istraživanjem ili kreiranjem inovativnih rješenja složenih tehničko-ekonomskih zahtjeva pojedine građevine.

Energetska učinkovitost i energetska obnova današnja je nužnost i obveza, kako bi se kontroliralo i utjecalo na količinu stakleničkih plinova i potrošnju neobnovljivih energenata.
Vlastitom opremom za ispitivanje zrakopropusnosti te termovizijsko snimanje beskontaktnim i nerazornim metodama tvrtka nudi uslugu utvrđivanja stanja građevnih materijala i proizvoda uz mogućnost lociranja potencijalnih oštećenja nastalih mehaničkim utjecajem, propustom u gradnji, prodorom vlage i sličnih nepravilnosti.
Energetsko certificiranje zgrade provodi se u svrhu izdavanja energetskog certifikata koji predstavlja dokument kojim se iskazuju energetska svojstva zgrade. Energetski razred je indikator energetskih svojstava koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.Stvaranje realističnoga vizualnog prikaza postiže se davanjem dimenzije prostoru realnim materijalima, namještajem i opremom te izradom fotorealističnih prikaza u svrhu vizualne prezentacije budućeg prostora.

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.