TIPOLOGIJA: slobodnostojeća obiteljska stambena kuća
LOKACIJA: Mrkopalj, Primorsko-goranska
GODINA: 2023.
POVRŠINA: 141 m2