ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI ZGRADE

ŠTO JE ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI?

Ispitivanje zrakopropusnosti u građevinarstvu je postupak kojim se ispituje propusnost zgrade u izgradnji ili potpuno izvedene zgrade. Propusnost se najčešće opisuje putem nekontroliranih izmjena zraka u zatvorenoj zgradi te je samo ispitivanje važno kako bi se utvrdila energetska učinkovitost izvedenih radova u zgradi, odnosno moguće nekvalitetno izvedeni radovi tijekom izgradnje.

Ispitivanjem zrakopropusnosti mjerimo ukupno propuštanje zraka kroz vanjsku ovojnicu zgrade uslijed razlike tlakova unutarnjeg i vanjskog prostora u iznosu 50 Pa.

Korištenjem ispitne opreme koja se ugrađuje na vanjski otvor zgrade, primjerice ulazna vrata ili prozor, stvara se razlika za potrebnih 50 Pa između vanjskog i unutarnjeg tlaka zraka. Pomoću ispitnog ventilatora, ugrađenog na prethodno postavljeno platno i nosivi okvir, stvara se traženi podtlak ili nadtlak kako bi se otkrilo propuštanje vanjske ovojnice zgrade što uključuje nekoliko serija ispitivanja podtlakom ili nadtlakom u svrhu određivanja volumena propuštanja pri razlici navedenih tlakova.

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.

ISPITIVANJE

ZRAKOPROPUSNOSTI
ZGRADE

ŠTO JE ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI?

Ispitivanje zrakopropusnosti u građevinarstvu je postupak kojim se ispituje propusnost zgrade u izgradnji ili potpuno izvedene zgrade. Propusnost se najčešće opisuje putem nekontroliranih izmjena zraka u zatvorenoj zgradi te je samo ispitivanje važno kako bi se utvrdila energetska učinkovitost izvedenih radova u zgradi, odnosno moguće nekvalitetno izvedeni radovi tijekom izgradnje.

Ispitivanjem zrakopropusnosti mjerimo ukupno propuštanje zraka kroz vanjsku ovojnicu zgrade uslijed razlike tlakova unutarnjeg i vanjskog prostora u iznosu 50 Pa.

Korištenjem ispitne opreme koja se ugrađuje na vanjski otvor zgrade, primjerice ulazna vrata ili prozor, stvara se razlika za potrebnih 50 Pa između vanjskog i unutarnjeg tlaka zraka. Pomoću ispitnog ventilatora, ugrađenog na prethodno postavljeno platno i nosivi okvir, stvara se traženi podtlak ili nadtlak kako bi se otkrilo propuštanje vanjske ovojnice zgrade što uključuje nekoliko serija ispitivanja podtlakom ili nadtlakom u svrhu određivanja volumena propuštanja pri razlici navedenih tlakova.

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.

ZATRAŽITE 

PONUDU

Email: info@map-ing.hr

Telefon: +385 91 591 7055

Adresa ureda: Milutina Barača 66, Rijeka

ISPUNITE KONTAKT FORMU

Naš stručni tim će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

  KADA

  JE POTREBNO ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI?

  Ispitivanje se provodi u visokoj fazi izgrađenosti zgrade, odnosno kada su za to zadovoljeni određeni uvjeti.

  Dva su različita pristupa ispitivanja: kontrolno ispitivanje u fazi izgradnje te ispitivanje po završetku izgradnje za potrebe tehničkog pregleda zgrade.

  Za obje je metode potrebno odraditi pripremne radove koji uključuju pregled svih prodora konstrukcije i vanjskih otvora te po potrebi dodatno brtvljenje istih. Potrebno je zatvoriti ili ugasiti sve mehaničke ventilacije, klimatizacijske sustave, odvodne podne kanalice i sifone, elemente spojene na nape i dimnjake, plinske bojlere te ostalu plinsku opremu.

  Prilikom pristupa ispitivanja zrakopropusnosti u fazi izgradnje moguće je locirati mjesta zrakopropusnosti za koja se može predložiti mjera sanacije i dodatnih radova kako bi se propuštanje smanjilo ili u potpunosti uklonilo u ranijim fazama izvođenja, što neposredno smanjuje troškove izgradnje.

  KADA

  JE POTREBNO ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI?

  Ispitivanje se provodi u visokoj fazi izgrađenosti zgrade, odnosno kada su za to zadovoljeni određeni uvjeti.

  Dva su različita pristupa ispitivanja: kontrolno ispitivanje u fazi izgradnje te ispitivanje po završetku izgradnje za potrebe tehničkog pregleda zgrade.

  Za obje je metode potrebno odraditi pripremne radove koji uključuju pregled svih prodora konstrukcije i vanjskih otvora te po potrebi dodatno brtvljenje istih. Potrebno je zatvoriti ili ugasiti sve mehaničke ventilacije, klimatizacijske sustave, odvodne podne kanalice i sifone, elemente spojene na nape i dimnjake, plinske bojlere te ostalu plinsku opremu.

  Prilikom pristupa ispitivanja zrakopropusnosti u fazi izgradnje moguće je locirati mjesta zrakopropusnosti za koja se može predložiti mjera sanacije i dodatnih radova kako bi se propuštanje smanjilo ili u potpunosti uklonilo u ranijim fazama izvođenja, što neposredno smanjuje troškove izgradnje.

  ZAKONSKA

  REGULATIVA

  Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama propisano je projektiranje i građenje zgrada tako da dijelovi zgrade koji čine ovojnicu grijanog prostora zgrade, uključujući spojnice između pojedinih građevnih dijelova i otvora ili prozirnih elemenata koji nemaju mogućnost otvaranja, budu minimalne zrakopropusnosti u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u trenutku izrade projekta.
  Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti temeljem Tehničkog propisa dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN EN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.

  Prilikom ispitivanja, za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni protok zraka, sveden na obujam unutarnjeg zraka, ne smije biti veći od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 za zgrade bez mehaničkog uređaja za ventilaciju, odnosno n50 = 1,5 h-1 za zgrade s mehaničkim uređajem za ventilaciju.

  Tvrtka posjeduje umjereni RETROTEC EU5100 Blower Door Test sustav za ispitivanje zrakopropusnosti.

  Obvezna primjena zahtjeva odnosi se na zgrade gotovo nulte energije i zgrade koje se projektiraju na:

  • Q’’H,nd ≤ 50 kWh/(m2·a) kada je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ≤ 3 °C prema podacima iz Meteoroloških podataka,

  • Q’’H,nd ≤ 25 kWh/(m2·a) kada je srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade > 3 °C prema podacima iz Meteoroloških podataka.

  Dogovorite ispitivanje zrakopropusnosti zgrade!

  Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.