PROJEKTIRANJE U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

Projektiranje čini niz radnji pomoću kojih se dolazi do krajnjeg cilja – izrade projekata definiranih projektnim zadatkom klijenata unutar okvira važeće zakonske regulative te poslova definiranih prikupljanjem cjelokupne dokumentacije u svrhu izgradnje ili rekonstrukcije građevine. Svaka građevina prolazi kroz više faza prije nego se dozvoli njena upotreba, a razlikuju se sljedeće vrste projekata: Idejno rješenje, Idejni projekt, Tipski projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt te Projekt uklanjanja građevine.

PROJEKTIRANJE

U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

Projektiranje čini niz radnji pomoću kojih se dolazi do krajnjeg cilja – izrade projekata definiranih projektnim zadatkom klijenata unutar okvira važeće zakonske regulative te poslova definiranih prikupljanjem cjelokupne dokumentacije u svrhu izgradnje ili rekonstrukcije građevine. Svaka građevina prolazi kroz više faza prije nego se dozvoli njena upotreba, a razlikuju se sljedeće vrste projekata: Idejno rješenje, Idejni projekt, Tipski projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt te Projekt uklanjanja građevine.

PROJEKTANTSKI NADZOR

Pojedinosti oblikovanja i izvedbe ne mogu se jednoznačno odrediti samom projektnom dokumentacijom tijekom gradnje pa je potreban projektantski nadzor. On uključuje potrebne konzultacije tijekom izgradnje objekta i redovite izlaske na teren, a pruža ga projektant ili projektantski tim koji izrađuje cjelovitu projektnu dokumentaciju. Nudeći usluge projektiranja, stručnog nadzora, terenskih ispitivanja te radom na projektima različitih vrsta i mjerila, tvrtka MAP.ING i njezin uigrani tim stručnjaka pruža cjelovite i profesionalne usluge klijentima kako bi se ostvarili njihovi interesi i ciljevi.

PROJEKTIRANJE UREĐENJA INTERIJERA I EKSTERIJERA

Poslovi projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na dizajn interijera u novogradnjama, adaptaciju postojećih interijera, preuređenje postojećih stambenih ili poslovnih prostora te opremanja i dekoriranja prostora. Dizajn interijera i eksterijera je proces savjetovanja pri uređenju i oblikovanju prostora, izrada idejnog rješenja prostora, 3D vizualizacija prostora te odabir svih ostalih detalja.

IZRADA 3D VIZUALA

Svrha izrade 3D vizuala definiranje je svih potrebnih detalja uređenja interijera, prezentacije te kreiranje maksimalne udobnosti, dizajna i funkcionalnosti prostora. Digitalna priprema vizualnih prizora, koji precizno ističu dizajnerske ideje upotpunjene detaljnim fotorealističnim prikazom, dobro osmišljenim osvjetljenjem i postavkama kamere u svrhu olakšanog procesa realizacije novog prostora, bitna je u svim koracima uređenja.
Stvaranje realističnoga vizualnog prikaza postiže se davanjem dimenzije prostoru realnim materijalima, namještajem i opremom te izradom fotorealističnih prikaza u svrhu vizualne prezentacije budućeg prostora.

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.