IZDVOJENO

IZDVOJENO

REFERENCE

PROJEKT LOKACIJA ULOGA
ARHITEKTURA
Slobodnostojeća obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom i pomoćna građevina u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Poluugrađena obiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Poluugrađena višeobiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Pomoćna građevina – garaža Kaštel – Buje, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  konstrukcije i hidroinstalacija, Glavni projektant
Rekonstrukcija i nadogradnja poluugrađene obiteljske kuće Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja i izrada idejnog rješenja, glavni projektant
Samostojeća obiteljska stambena građevina Ližnjan, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Samostojeća obiteljska građevina u Matuljima Matulji, Primorsko-goranska županija Izrada vizualizacija građevine za potrebe prodaje nekretnine
Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Ambulanta psihijatrijskih djelatnosti u Rijeci Rijeka, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje prenamjene prostora
Građevina poslovne namjene – rekonstrukcija poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Lovranu Lovran, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Poluugrađena stambena građevina Buzet, Istarska županija Idejno rješenje
Slobodnostojeća obiteljska kuća P, BRP=166 m2 s bazenom Matulji, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje
Slobodnostojeća obiteljska stambena građevina – montažna gradnja Skrad, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Unutarnje uređenje stambenog prostora – stana u višestambenoj zgradi Vežica – RIjeka, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje
Rekonstrukcija – dogradnja i adaptacija poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja poslovno-stambene građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja obiteljske stambene građevine s dvije stambene jedinice na području Costabelle Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Bertus Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja
Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Caris Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja
Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade u poslovno-stambenu na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje
Snimka postojećeg stanja ugostitlejskog objekta u Malinskoj Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja
Obiteljska kuća P na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Dom kulture Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova
Troetažni stan u višetambenoj zgradi u Rijeci, BRP= 360 m2 Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja
Rekonstrukcija – adaptacija ugrađene stambene građevine i ugrađene ruševine stambene građevine Punta Križa, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant
Rekonstrukcija i dogradnja slobodnostojeće stambene građevine te rekonstrukcija pomoćne građevine i grandja vansjkog bazena Matulji, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje
Slobodnostojeća obiteljska kuća u Jadranovu Jadranovo, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Stambena zgrada modularne tipologije izgradnje BRP=60m2 nedefinirano Izrada vizualizacija građevine za marketinške potrebe
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Slobodnostojeća obiteljska kuća P+Pk u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
GRAĐEVINARSTVO
Sanacija kanalizacijskog sustava javne sanitarne odvodnje u ventru naselja Fažana Fažana, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt i troškovnik radova
Reciklažno dvorište Novi Vinodolski, Primorsko-goranske županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija i troškovnik radova
Rekonstrukcija i dogradnja gradskog stadiona u Labinu Labin, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija
Rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta u Pobrima na području grada Opatije Pobri, Primorsko-goranska županija Idejni  projekt i troškovnik radova
Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt konstrukcije
Snimka postojećeg stanja stambenih i poljoprivrednih zgrada, BRP=853,25 m2 Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja
Individualna stambena građevina, Po+P+1 Sv. Ivan Dobrinjski, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Analiza stabilnosti postojeće konstrukcije
Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja
Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja
Kuća T – rekonstrukcija obiteljske kuće Roč, Istarska županija Glavni projekt konstrukcije
Izgradnja nove sabirne jame sa upojnim bunarom za potrebe višestambene zgrade u Marčeljima Viškovo, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt konstrukcije
Stambena građevina na otoku Ižu Iž, Zadarska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća P+1 na Marinićima Viškovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke
Obiteljska kuća s bazenom Kostrena, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke te troškovik radova hidroinstalacija
Zgrada društvene namjene –  zgrada dječjeg vrtića Lopar Lopar – Rab, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt hidroinstalacija
Konsolidacija međukatne konstrukcije između prizemlja i 1. kata Roč, Istarska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Stambena građevina – preuređenje interijera prizemnog stana radovima na postojećem nosivom zidu te djelomično ojačavanje postojećih temelja Malinska, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Snimka postojećeg stanja stambenog prostora Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postjeće stanja
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta – dugogodišnji nasad (maslinik) Dobrinj, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje hidroinstalacija
Stambena građevina – rekonstrukcije i dogradnja na području Dobreća Dobreć, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Uređenje ureda u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća, dvije pomoćne građevine i bazen Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
Uređenje stana A u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Uređenje stana B u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća P+1 s bazenom Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
Završni radovi na stambeno-poslovnoj zgradi u Kastvu Kastav, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova
Stambeni niz sa dvije zgrade s ukupno 6 dvoetažnih stanova Kukuljanovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke
Snimka postojećeg stanja stambene zgade, BRP=265,61 m2 Kastav, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja
Slobodnostojeća obiteljska kuća na području Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
Dogradnja montažne građevine za proizvodnju asfaltnih mješavina unutar postojećeg proizvodnog procesa kompleksa Zona I1-3 “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Koordinator I ZNR, Glavni projektant
Postrojenje za proizvodnju betona i laboratorij unutar postojeće proizvodne zone I1 – asfaltne baze “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, idejni projekt arhitekture i konstruckije i uređenja platoa, Glavni projektant
Hala za skladištenje frezanog asfalta unutar postojećeg proizvodnog procesa asfaltne baze kompleksa Zona I1-3 “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, Glavni projektant, Koordinator I ZNR
Revizija hidrantske mreže “Doma za starije i nemoćne osobe” u Buzetu Buzet, Istarska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt hidroinstalacija
Dvije dvojne stambene zgrade tipa A Rtina, Ražanac, Zadarska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
STRUČNI NADZOR
Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Obiteljska kuća, P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Ugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Slobodnostojeća obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Rekonstrukcija – nadogradnja višeobiteljske kuće u naselju Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina u naselju Hreljin Hreljin, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina – slobodnostojeća građevina – obiteljska kuća s bazenom Garica, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina s tri stambene jedinice i bazenom Kraljevica, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
Slobonostojeća stambena građevina – urbana vila s tri stana Pehlin – Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
Uklanjanje postojeće zgrade Buzet, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina s dva stana i pomoćnom građevinom bazena sa strojarnicom Ćikovići – Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
ENERGETSKA UČINKOVITOST
23 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator
5 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator
35 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator
1 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator
20 izrađenih energetskih certifikata i provedenih energetskih pregleda energetski certifikator
TEHNIČKA ISPITIVANJA
Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage
Obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Obiteljska kuća Su+P Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Višeobiteljska stambena građevina „A“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova
Obiteljska kuća P Kapelica, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnostizgrade prije tehničkog pregleda
Višestambena zgrada s 4 stana Hrusta, Crikvenica, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage, kontinuirano praćenje
Višeobiteljska stambena građevina „B“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova
Stambena zgrada u Poljanama Polajne, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za obiteljsku kuću
Poluugrađena zgrada – PILEPIĆI / ZGRADA ZAPAD Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 4 stana
Poluugrađena zgrada – PILEPIĆI / ZGRADA ISTOK Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 4 stana
Individualna građevina stambene namjene  – “Crvena” kuća Stancijeta – Novigrad, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Individualna građevina stambene namjene Kršin – Novigrad, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Individualna građevina stambene namjene Opatija, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 5 stanova
Obiteljska kuća u Štokovcima Svetvinčenat, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Poslovno – stambena zgrada u Medulinu Medulin, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda s dva poslovna prostora i jednim stanom
Stambena građevina – Obiteljska kuća u Linardićima Linardići, Krk, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Stambena građevina – Obiteljska kuća u Juršićima Svetvinčenat, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
Obiteljska samostojeća stambena građevina  u naselju Srdoči Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I KONZULTANTSKE USLUGE
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Buzet, Istarska županija
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje poljoprivredne zgrade Đakovo, Osječko-baranjska županija
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Križišće, Primorsko-goranska županija
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija
Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Veli Lošinj Veli Lošinj, Primorsko-goranska županija
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Mali Lošinj Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području grada Cresa Cres, Primorsko-goranska županija
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s tri stana Baška, Primorsko- goranska županija
VOĐENJE GRAĐENJA
Obiteljska samostojeća građevina u naselju Trsat s dvije stambene jedinice Rijeka, Primorsko-goranska županija Građevinski inženjer gradilišta
Jednoobiteljska stambena građevina Buzet, Istarska županija Građevinski inženjer gradilišta

REFERENCE

RAZDOBLJE PROJEKT LOKACIJA ULOGA STATUS
ARHITEKTURA
travanj 2021. – listopad 2022. Slobodnostojeća obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom i pomoćna građevina u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
svibanj 2021. – srpanj 2022. Poluugrađena obiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
svibanj 2021. – srpanj 2022. Poluugrađena višeobiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
srpanj 2021. – siječanj 2022. Pomoćna građevina – garaža Kaštel – Buje, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  konstrukcije i hidroinstalacija, Glavni projektant realizirano
srpanj 2021. – danas Rekonstrukcija i nadogradnja poluugrađene obiteljske kuće Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja i izrada idejnog rješenja, glavni projektant u radu
rujan 2021. – svibanj 2022. Samostojeća obiteljska stambena građevina Ližnjan, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
kolovoz 2021. – listopad 2021. Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
rujan 2021. Samostojeća obiteljska građevina u Matuljima Matulji, Primorsko-goranska županija Izrada vizualizacija građevine za potrebe prodaje nekretnine realizirano
listopad 2021. Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
listopad 2021. – prosinac 2021. Ambulanta psihijatrijskih djelatnosti u Rijeci Rijeka, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje prenamjene prostora realizirano
listopad 2021. – studeni 2021. Građevina poslovne namjene – rekonstrukcija poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Lovranu Lovran, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
studeni 2021. – prosinac 2021. Poluugrađena stambena građevina Buzet, Istarska županija Idejno rješenje realizirano
prosinac 2021. – travanj 2022. Slobodnostojeća obiteljska kuća P, BRP=166 m2 s bazenom Matulji, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje obustavljeno
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća obiteljska stambena građevina – montažna gradnja Skrad, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije realizirano
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije realizirano
listopad 2022. – veljača 2023. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
prosinac 2021. Unutarnje uređenje stambenog prostora – stana u višestambenoj zgradi Vežica – RIjeka, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje realizirano
siječanj 2022. – srpanj 2023. Rekonstrukcija – dogradnja i adaptacija poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
siječanj 2022. – srpanj 2023. Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja poslovno-stambene građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
siječanj 2022. – svibanj 2023. Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja obiteljske stambene građevine s dvije stambene jedinice na području Costabelle Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
lipanj 2022.  -srpanj 2022. Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Bertus Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja realizirano
lipanj 2022.  -srpanj 2022. Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Caris Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja realizirano
kolovoz 2022.  – danas Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade u poslovno-stambenu na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje u radu
rujan 2022. Snimka postojećeg stanja ugostitlejskog objekta u Malinskoj Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
rujan 2022. – danas Obiteljska kuća P na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
listopad 2022. – travanj 2023. Dom kulture Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova realizirano
rujan 2022. – listopad 2022. Troetažni stan u višetambenoj zgradi u Rijeci, BRP= 360 m2 Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
veljača 2023. – danas Rekonstrukcija – adaptacija ugrađene stambene građevine i ugrađene ruševine stambene građevine Punta Križa, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
ožujak 2023. Rekonstrukcija i dogradnja slobodnostojeće stambene građevine te rekonstrukcija pomoćne građevine i grandja vansjkog bazena Matulji, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje realizirano
svibanj 2023. – danas Slobodnostojeća obiteljska kuća u Jadranovu Jadranovo, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant u radu
lipanj 2023. Stambena zgrada modularne tipologije izgradnje BRP=60m2 nedefinirano Izrada vizualizacija građevine za marketinške potrebe realizirano
srpanj 2023. – danas Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant u radu
srpanj 2023. – danas Slobodnostojeća obiteljska kuća P+Pk u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant u radu
GRAĐEVINARSTVO
svibanj 2019. – lipanj 2019. Sanacija kanalizacijskog sustava javne sanitarne odvodnje u ventru naselja Fažana Fažana, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt i troškovnik radova realizirano
kolovoz 2019. – listopad 2019. Reciklažno dvorište Novi Vinodolski, Primorsko-goranske županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija i troškovnik radova realizirano
rujan 2019. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog stadiona u Labinu Labin, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija realizirano
studeni 2019. Rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta u Pobrima na području grada Opatije Pobri, Primorsko-goranska županija Idejni  projekt i troškovnik radova realizirano
siječanj 2020. Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt konstrukcije realizirano
srpanj 2020. Snimka postojećeg stanja stambenih i poljoprivrednih zgrada, BRP=853,25 m2 Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
srpanj 2020. – rujan 2020. Individualna stambena građevina, Po+P+1 Sv. Ivan Dobrinjski, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
siječanj 2021. – lipanj 2021. Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Analiza stabilnosti postojeće konstrukcije realizirano
kolovoz 2021. Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja realizirano
kolovoz 2021. Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja realizirano
rujan 2021. – prosinac 2021. Kuća T – rekonstrukcija obiteljske kuće Roč, Istarska županija Glavni projekt konstrukcije realizirano
rujan 2021. Izgradnja nove sabirne jame sa upojnim bunarom za potrebe višestambene zgrade u Marčeljima Viškovo, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt konstrukcije realizirano
rujan 2021. – listopad 2021. Stambena građevina na otoku Ižu Iž, Zadarska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
rujan 2021. – listopad 2021. Obiteljska kuća P+1 na Marinićima Viškovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke realizirano
listopad 2021. – prosinac 2021. Obiteljska kuća s bazenom Kostrena, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke te troškovik radova hidroinstalacija realizirano
studeni 2021. Zgrada društvene namjene –  zgrada dječjeg vrtića Lopar Lopar – Rab, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt hidroinstalacija realizirano
prosinac 2021. Konsolidacija međukatne konstrukcije između prizemlja i 1. kata Roč, Istarska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
siječanj 2022. Stambena građevina – preuređenje interijera prizemnog stana radovima na postojećem nosivom zidu te djelomično ojačavanje postojećih temelja Malinska, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
veljača 2022. Snimka postojećeg stanja stambenog prostora Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postjeće stanja realizirano
veljača 2022. Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta – dugogodišnji nasad (maslinik) Dobrinj, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje hidroinstalacija realizirano
ožujak 2022. Stambena građevina – rekonstrukcije i dogradnja na području Dobreća Dobreć, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
lipanj 2022. Uređenje ureda u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
lipanj 2022. Obiteljska kuća, dvije pomoćne građevine i bazen Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
srpanj 2022. Uređenje stana A u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
srpanj 2022. Uređenje stana B u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
srpanj 2022. Obiteljska kuća P+1 s bazenom Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
kolovoz 2022. – rujan 2022. Završni radovi na stambeno-poslovnoj zgradi u Kastvu Kastav, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova realizirano
veljača 2023. – srpanj 2023. Stambeni niz sa dvije zgrade s ukupno 6 dvoetažnih stanova Kukuljanovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke realizirano
ožujak 2023. Snimka postojećeg stanja stambene zgade, BRP=265,61 m2 Kastav, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
ožujak 2023. Slobodnostojeća obiteljska kuća na području Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
listopad 2022. – siječanj 2023. Dogradnja montažne građevine za proizvodnju asfaltnih mješavina unutar postojećeg proizvodnog procesa kompleksa Zona I1-3 “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Koordinator I ZNR, Glavni projektant realizirano
lipanj 2023. – danas Postrojenje za proizvodnju betona i laboratorij unutar postojeće proizvodne zone I1 – asfaltne baze “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, idejni projekt arhitekture i konstruckije i uređenja platoa, Glavni projektant u radu
lipanj 2023. – danas Hala za skladištenje frezanog asfalta unutar postojećeg proizvodnog procesa asfaltne baze kompleksa Zona I1-3 “Marišćina” Marišćina, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, Glavni projektant, Koordinator I ZNR u radu
lipanj 2023. Revizija hidrantske mreže “Doma za starije i nemoćne osobe” u Buzetu Buzet, Istarska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt hidroinstalacija realizirano
srpanj 2023. Dvije dvojne stambene zgrade tipa A Rtina, Ražanac, Zadarska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
STRUČNI NADZOR
veljača 2020. – svibanj 2020. Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer realizirano
kolovoz 2020. – danas Obiteljska kuća, P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer u radu
prosinac 2020. – veljača 2022. Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
prosinac 2020. – veljača 2022. Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
prosinac 2020. – veljača 2022. Ugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
ožujak 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
ožujak 2021. – veljača 2023. Rekonstrukcija – nadogradnja višeobiteljske kuće u naselju Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer realizirano
rujan 2021. – danas Stambena građevina u naselju Hreljin Hreljin, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
listopad 2021. – veljača 2022. Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
listopad 2021. – danas Stambena građevina – slobodnostojeća građevina – obiteljska kuća s bazenom Garica, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer u radu
studeni 2021. – danas Stambena građevina s tri stambene jedinice i bazenom Kraljevica, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
siječanj 2022. – danas Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
veljača 2022. – danas Slobonostojeća stambena građevina – urbana vila s tri stana Pehlin – Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
lipanj 2022. – danas Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
kolovoz 2022. – rujan 2022. Uklanjanje postojeće zgrade Buzet, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer realizirano
prosinac 2022. – danas Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina s dva stana i pomoćnom građevinom bazena sa strojarnicom Ćikovići – Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
ENERGETSKA UČINKOVITOST
siječanj 2021. – prosinac 2021. 23 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator realizirano
siječanj 2021. – prosinac 2021. 5 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator realizirano
siječanj 2022. – prosinac 2022. 35 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator realizirano
siječanj 2022. – prosinac 2022. 1 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator realizirano
siječanj 2023. – danas 20 izrađenih energetskih certifikata i provedenih energetskih pregleda energetski certifikator realizirano
TEHNIČKA ISPITIVANJA
svibanj 2021. Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage realizirano
kolovoz 2022. Obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
rujan 2022. Obiteljska kuća Su+P Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
studeni 2022. Višeobiteljska stambena građevina „A“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova realizirano
prosinac 2022. Obiteljska kuća P Kapelica, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnostizgrade prije tehničkog pregleda realizirano
veljača 2023. – danas Višestambena zgrada s 4 stana Hrusta, Crikvenica, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage, kontinuirano praćenje u radu
veljača 2023. Višeobiteljska stambena građevina „B“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova realizirano
ožujak 2023. Stambena zgrada u Poljanama Polajne, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za obiteljsku kuću realizirano
ožujak 2023. Poluugrađena zgrada – PILEPIĆI / ZGRADA ZAPAD Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 4 stana realizirano
ožujak 2023. Poluugrađena zgrada – PILEPIĆI / ZGRADA ISTOK Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 4 stana realizirano
travanj 2023. Individualna građevina stambene namjene  – “Crvena” kuća Stancijeta – Novigrad, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
travanj 2023. Individualna građevina stambene namjene Kršin – Novigrad, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
svibanj 2023. Individualna građevina stambene namjene Opatija, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 5 stanova realizirano
svibanj 2023. Obiteljska kuća u Štokovcima Svetvinčenat, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
svibanj 2023. Poslovno – stambena zgrada u Medulinu Medulin, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda s dva poslovna prostora i jednim stanom realizirano
svibanj 2023. – lipanj 2023. Stambena građevina – Obiteljska kuća u Linardićima Linardići, Krk, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
svibanj 2023. – lipanj 2023. Stambena građevina – Obiteljska kuća u Juršićima Svetvinčenat, Istarska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
srpanj 2023. Obiteljska samostojeća stambena građevina u naselju Srdoči Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I KONZULTANTSKE USLUGE
siječanj 2021. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Buzet, Istarska županija realizirano
kolovoz 2021. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje poljoprivredne zgrade Đakovo, Osječko-baranjska županija realizirano
veljača 2022. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Križišće, Primorsko-goranska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
lipanj 2022. – danas Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija u radu
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Veli Lošinj Veli Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Mali Lošinj Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području grada Cresa Cres, Primorsko-goranska županija realizirano
prosinac 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s tri stana Baška, Primorsko- goranska županija realizirano
VOĐENJE GRAĐENJA
prosinac 2022. – danas Obiteljska samostojeća građevina u naselju Trsat s dvije stambene jedinice Rijeka, Primorsko-goranska županija Građevinski inženjer gradilišta u radu
prosinac 2022. – danas Jednoobiteljska stambena građevina Buzet, Istarska županija Građevinski inženjer gradilišta u radu

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.