IZDVOJENO

IZDVOJENO

arhitektura i graditeljstvoarhitektura i graditeljstvoarhitektura i graditeljstvoarhitektura i graditeljstvo

Kastav A&B, Rubeši

TIPOLOGIJA: dvije višeobiteljske stambene građevine A i B
LOKACIJA: Rubeši-Kastav, Primorsko-goranska županija
GODINA: 2022./2023.
POVRŠINA: 960 m2

Pogledajte galeriju

REFERENCE

PROJEKT LOKACIJA ULOGA
Slobodnostojeća obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom i pomoćna građevina u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Poluugrađena obiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Poluugrađena višeobiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Pomoćna građevina – garaža Kaštel – Buje, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  konstrukcije i hidroinstalacija, Glavni projektant
Rekonstrukcija i nadogradnja poluugrađene obiteljske kuće Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja i izrada idejnog rješenja, glavni projektant
Samostojeća obiteljska stambena građevina Ližnjan, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Samostojeća obiteljska građevina u Matuljima Matulji, Primorsko-goranska županija Izrada vizualizacija građevine za potrebe prodaje nekretnine
Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Ambulanta psihijatrijskih djelatnosti u Rijeci Rijeka, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje prenamjene prostora
Građevina poslovne namjene – rekonstrukcija poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Lovranu Lovran, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Poluugrađena stambena građevina Buzet, Istarska županija Idejno rješenje
Slobodnostojeća obiteljska stambena građevina – montažna gradnja Skrad, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije
Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant
Unutarnje uređenje stambenog prostora – stana u višestambenoj zgradi Vežica – Rijeka, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje
Rekonstrukcija – dogradnja i adaptacija poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja poslovno-stambene građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja obiteljske stambene građevine s dvije stambene jedinice na području Costabelle Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant
Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Bertus Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja
Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Caris Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja
Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade u poslovno-stambenu na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje
Snimka postojećeg stanja ugostitlejskog objekta u Malinskoj Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja
Obiteljska kuća P na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant
Dom kulture Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova
Troetažni stan u višestambenoj zgradi u Rijeci, BRP= 360 m2 Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja
Sanacija kanalizacijskog sustava javne sanitarne odvodnje u centru naselja Fažana Fažana, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt i troškovnik radova
Reciklažno dvorište Novi Vinodolski, Primorsko-goranske županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija i troškovnik radova
Rekonstrukcija i dogradnja gradskog stadiona u Labinu Labin, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija
Rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta u Pobrima na području grada Opatije Pobri, Primorsko-goranska županija Idejni  projekt i troškovnik radova
Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt konstrukcije
Snimka postojećeg stanja stambenih i poljoprivrednih zgrada, BRP=853,25 m2 Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja
Individualna stambena građevina, Po+P+1 Sv. Ivan Dobrinjski, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Analiza stabilnosti postojeće konstrukcije
Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja
Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja
Kuća T – rekonstrukcija obiteljske kuće Roč, Istarska županija Glavni projekt konstrukcije
Izgradnja nove sabirne jame sa upojnim bunarom za potrebe višestambene zgrade u Marčeljima Viškovo, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt konstrukcije
Stambena građevina na otoku Ižu Iž, Zadarska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća P+1 na Marinićima Viškovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke
Obiteljska kuća s bazenom Kostrena, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke te troškovik radova hidroinstalacija
Zgrada društvene namjene –  zgrada dječjeg vrtića Lopar Lopar – Rab, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt hidroinstalacija
Konsolidacija međukatne konstrukcije između prizemlja i 1. kata Roč, Istarska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Stambena građevina – preuređenje interijera prizemnog stana radovima na postojećem nosivom zidu te djelomično ojačavanje postojećih temelja Malinska, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Snimka postojećeg stanja stambenog prostora Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postjeće stanja
Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta – dugogodišnji nasad (maslinik) Dobrinj, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje hidroinstalacija
Stambena građevina – rekonstrukcije i dogradnja na području Dobreća Dobreć, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije
Uređenje ureda u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Obiteljska kuća, dvije pomoćne građevine i bazen Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
Uređenje stana A u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Uređenje stana B u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija
Završni radovi na stambeno-poslovnoj zgradi u Kastvu Kastav, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova
Obiteljska kuća P+1 s bazenom Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade
Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Obiteljska kuća, P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Ugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Slobodnostojeća obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer
Rekonstrukcija – nadogradnja višeobiteljske kuće u naselju Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina u naselju Hreljin Hreljin, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina – slobodnostojeća građevina – obiteljska kuća s bazenom Garica, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer
Stambena građevina s tri stambene jedinice i bazenom Kraljevica, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
Slobonostojeća stambena građevina – urbana vila s tri stana Pehlin – Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer
Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
Uklanjanje postojeće zgrade Buzet, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer
23 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator
5 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator
33 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator
1 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator
TEHNIČKA ISPITIVANJA
Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage
Obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda
Obiteljska kuća Su+P Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda
Višeobiteljska stambena građevina „A“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova
Obiteljska kuća P Kapelica, Istarska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I KONZULTANTSKE USLUGE
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Buzet, Istarska županija
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje poljoprivredne zgrade Đakovo, Osječko-baranjska županija
Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Križišće, Primorsko-goranska županija
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija u radu
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Veli Lošinj Veli Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Mali Lošinj Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području grada Cresa Cres, Primorsko-goranska županija realizirano
Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s tri stana Baška, Primorsko- goranska županija realizirano

REFERENCE

RAZDOBLJE PROJEKT LOKACIJA ULOGA STATUS
ARHITEKTURA
travanj 2021. – listopad 2022. Slobodnostojeća obiteljska kuća s jednom stambenom jedinicom i pomoćna građevina u Mrkoplju Mrkopalj, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
svibanj 2021. – srpanj 2022. Poluugrađena obiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
svibanj 2021. – srpanj 2022. Poluugrađena višeobiteljska stambena građevina i poluugrađena pomoćna građevina – garaža Medigija – Buje, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant realizirano
srpanj 2021. – siječanj 2022. Pomoćna građevina – garaža Kaštel – Buje, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  konstrukcije i hidroinstalacija, Glavni projektant realizirano
srpanj 2021. – danas Rekonstrukcija i nadogradnja poluugrađene obiteljske kuće Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja i izrada idejnog rješenja, glavni projektant u radu
rujan 2021. – svibanj 2022. Samostojeća obiteljska stambena građevina Ližnjan, Istarska županija Idejno rješenje, Glavni projekt arhitekture,  hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
kolovoz 2021. – listopad 2021. Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
rujan 2021. Samostojeća obiteljska građevina u Matuljima Matulji, Primorsko-goranska županija Izrada vizualizacija građevine za potrebe prodaje nekretnine realizirano
listopad 2021. Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
listopad 2021. – prosinac 2021. Ambulanta psihijatrijskih djelatnosti u Rijeci Rijeka, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje prenamjene prostora realizirano
listopad 2021. – studeni 2021. Građevina poslovne namjene – rekonstrukcija poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Lovranu Lovran, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant realizirano
studeni 2021. – prosinac 2021. Poluugrađena stambena građevina Buzet, Istarska županija Idejno rješenje realizirano
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća obiteljska stambena građevina – montažna gradnja Skrad, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije realizirano
prosinac 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – B na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje i vizualizacije realizirano
listopad 2022. – prosinac 2022. Slobodnostojeća višeobiteljska stambena građevina – A na području grada Kastva Kastav, Primorsko-goranska županija Glavni projekt arhitekture, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava građevine, Glavni projektant realizirano
prosinac 2021. Unutarnje uređenje stambenog prostora – stana u višestambenoj zgradi Vežica – Rijeka, Primorsko-goranska županija Idejno rješenje realizirano
siječanj 2022. – danas Rekonstrukcija – dogradnja i adaptacija poluugrađene stambene građevine i pomoćne građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
siječanj 2022. – danas Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja poslovno-stambene građevine Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija i fizikalnih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
siječanj 2022. – danas Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja obiteljske stambene građevine s dvije stambene jedinice na području Costabelle Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja, idejno rješenje, glavni projekt arhitekture i konstrukcije, Glavni projektant u radu
lipanj 2022.  – srpanj 2022. Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Bertus Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja realizirano
lipanj 2022.  – srpanj 2022. Dvojna stambena zgrada tip A – Villa Caris Ražanac,  Zadarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama i ishođenje posebnih uvjeta građenja i posebnih uvjeta priključenja realizirano
kolovoz 2022.  – prosinac 2022. Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade u poslovno-stambenu na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje realizirano
rujan 2022. Snimka postojećeg stanja ugostitlejskog objekta u Malinskoj Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
rujan 2022. – danas Obiteljska kuća P na području Buzeta Buzet, Istarska županija Idejno rješenje s vizualizacijama, Glavni projekt arhitekture, konstrukcije, hidroinstalacija te fizičkih svojstava zgrade, Glavni projektant u radu
listopad 2022. – danas Dom kulture Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova u radu
rujan 2022. – listopad 2022. Troetažni stan u višestambenoj zgradi u Rijeci, BRP= 360 m2 Rijeka, Primorsko-goranska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
GRAĐEVINARSTVO
svibanj 2019. – lipanj 2019. Sanacija kanalizacijskog sustava javne sanitarne odvodnje u centru naselja Fažana Fažana, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt i troškovnik radova realizirano
kolovoz 2019. – listopad 2019. Reciklažno dvorište Novi Vinodolski, Primorsko-goranske županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija i troškovnik radova realizirano
rujan 2019. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog stadiona u Labinu Labin, Istarska županija Vanjski suradnik – Glavni građevinski projekt hidroinstalacija realizirano
studeni 2019. Rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta u Pobrima na području grada Opatije Pobri, Primorsko-goranska županija Idejni  projekt i troškovnik radova realizirano
siječanj 2020. Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt konstrukcije realizirano
srpanj 2020. Snimka postojećeg stanja stambenih i poljoprivrednih zgrada, BRP=853,25 m2 Buzet, Istarska županija Snimka postojećeg stanja realizirano
srpanj 2020. – rujan 2020. Individualna stambena građevina, Po+P+1 Sv. Ivan Dobrinjski, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
siječanj 2021. – lipanj 2021. Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Analiza stabilnosti postojeće konstrukcije realizirano
kolovoz 2021. Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja realizirano
kolovoz 2021. Projekt uklanjanja građevine Buzet, Istarska županija Projekt uklanjanja realizirano
rujan 2021. – prosinac 2021. Kuća T – rekonstrukcija obiteljske kuće Roč, Istarska županija Glavni projekt konstrukcije realizirano
rujan 2021. Izgradnja nove sabirne jame sa upojnim bunarom za potrebe višestambene zgrade u Marčeljima Viškovo, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – izvedbeni projekt konstrukcije realizirano
rujan 2021. – listopad 2021. Stambena građevina na otoku Ižu Iž, Zadarska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
rujan 2021. – listopad 2021. Obiteljska kuća P+1 na Marinićima Viškovo, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke realizirano
listopad 2021. – prosinac 2021. Obiteljska kuća s bazenom Kostrena, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija, racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i zaštite od buke te troškovik radova hidroinstalacija realizirano
studeni 2021. Zgrada društvene namjene –  zgrada dječjeg vrtića Lopar Lopar – Rab, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt hidroinstalacija realizirano
prosinac 2021. Konsolidacija međukatne konstrukcije između prizemlja i 1. kata Roč, Istarska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
siječanj 2022. Stambena građevina – preuređenje interijera prizemnog stana radovima na postojećem nosivom zidu te djelomično ojačavanje postojećih temelja Malinska, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
veljača 2022. Snimka postojećeg stanja stambenog prostora Malinska, Primorsko-goranska županija Snimka postjeće stanja realizirano
veljača 2022. Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta – dugogodišnji nasad (maslinik) Dobrinj, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje hidroinstalacija realizirano
ožujak 2022. Stambena građevina – rekonstrukcije i dogradnja na području Dobreća Dobreć, Primorsko-goranska županija Tehničko rješenje konstrukcije realizirano
lipanj 2022. Uređenje ureda u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
lipanj 2022. Obiteljska kuća, dvije pomoćne građevine i bazen Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
srpanj 2022. Uređenje stana A u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
srpanj 2022. Uređenje stana B u sklopu stambenog nebodera na Martinkovcu Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni projekt hidroinstalacija realizirano
kolovoz 2022. – rujan 2022. Završni radovi na stambeno-poslovnoj zgradi u Kastvu Kastav, Primorsko-goranska županija Izvedbeni projekt hidroinstalacija s troškovnikom radova realizirano
srpanj 2022. Obiteljska kuća P+1 s bazenom Crikvenica, Primorsko-goranska županija Vanjski suradnik – glavni projekt fizikalnih svojstava zgrade realizirano
STRUČNI NADZOR
veljača 2020. – svibanj 2020. Izgradnja pomoćne građevine – AB garaža Bregi, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer realizirano
kolovoz 2020. – danas Obiteljska kuća, P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer u radu
prosinac 2020. – veljača 2022. Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
prosinac 2020. – veljača 2022. Poluugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
prosinac 2020. – veljača 2022. Ugrađena obiteljska kuća s dva stana, P+1 Kaštel – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
ožujak 2021. – srpanj 2022. Slobodnostojeća obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
ožujak 2021. – listopad 2022. Rekonstrukcija – nadogradnja višeobiteljske kuće u naselju Čavle Čavle, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer realizirano
rujan 2021. – danas Stambena građevina u naselju Hreljin Hreljin, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
listopad 2021. – veljača 2022. Rekonstrukcija – nadogradnja gospodarsko-poslovne građevine u Diminićima Diminići – Koromačno, Istarska županija Nadzorni inženjer realizirano
listopad 2021. – danas Stambena građevina – slobodnostojeća građevina – obiteljska kuća s bazenom Garica, Primorsko-goranska županija Nadzorni inženjer u radu
studeni 2021. – danas Stambena građevina s tri stambene jedinice i bazenom Kraljevica, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
siječanj 2022. – danas Pomoćna građevina – bazen Kaldanija – Buje, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
veljača 2022. – danas Slobonostojeća stambena građevina – urbana vila s tri stana Pehlin – Rijeka, Primorsko-goranska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
lipanj 2022. – danas Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer u radu
kolovoz 2022. – rujan 2022. Uklanjanje postojeće zgrade Buzet, Istarska županija Glavni nadzorni inženjer realizirano
ENERGETSKA UČINKOVITOST
siječanj 2021. – prosinac 2021. 23 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator realizirano
siječanj 2021. – prosinac 2021. 5 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator realizirano
siječanj 2022. – prosinac 2022. 33 izrađena energetska certifikata i provedena pregleda energetski certifikator realizirano
siječanj 2022. – danas 1 priprema dokumentacije za Javni poziv Energetske obnove zgrada energetski certifikator realizirano
TEHNIČKA ISPITIVANJA
svibanj 2021. Obiteljska kuća Su+P+2 Ičići, Primorsko-goranska županija Termografsko snimanje dijela konstrukcije zbog prodora vlage realizirano
kolovoz 2022. Obiteljska kuća P+1 Kaldanija – Buje, Istarska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
rujan 2022. Obiteljska kuća Su+P Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
studeni 2022. Višeobiteljska stambena građevina „A“ Rijeka, Primorsko-goranska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda za zgradu sa 6 stanova realizirano
prosinac 2022. Obiteljska kuća P Kapelica, Istarska županija Ispitivanje zrakopropunsoti zgrade prije tehničkog pregleda realizirano
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I KONZULTANTSKE USLUGE
siječanj 2021. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Buzet, Istarska županija realizirano
kolovoz 2021. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje poljoprivredne zgrade Đakovo, Osječko-baranjska županija realizirano
veljača 2022. Izrada analize prostorno-planske dokumentacije prije planirane izgradnje stambene zgrade Križišće, Primorsko-goranska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
svibanj 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s dva stana i pripadajućom okućnicom Kaštel – Buje, Istarska županija realizirano
lipanj 2022. – danas Slobonostojeća građevina stambene namjene – obiteljska kuća S+P Ripenda – Labin, Istarska županija u radu
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Veli Lošinj Veli Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području naselja Mali Lošinj Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija realizirano
rujan 2022. Izrada Elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na području grada Cresa Cres, Primorsko-goranska županija realizirano
prosinac 2022. Izrada plana posebnih dijelova zgrade stambene namjene s tri stana Baška, Primorsko- goranska županija realizirano

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.