STRUČNI NADZOR GRAĐENJA

Usluga stručnog nadzora građenja svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje obuhvaća sve poslove kojima se uređuje djelovanje nadzornog inženjera građenja unutar važećih okvira zakonske regulative. Stručni nadzor, prisutnošću na gradilištu te poznavanjem projektiranih tehničkih rješenja, osigurava izvođenje potrebnih aktivnosti kojima se ne odstupa od prethodno pribavljene građevinske dozvole i pripadajućeg projekta.

STRUČNI NADZOR

GRAĐENJA

Usluga stručnog nadzora građenja svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje obuhvaća sve poslove kojima se uređuje djelovanje nadzornog inženjera građenja unutar važećih okvira zakonske regulative. Stručni nadzor, prisutnošću na gradilištu te poznavanjem projektiranih tehničkih rješenja, osigurava izvođenje potrebnih aktivnosti kojima se ne odstupa od prethodno pribavljene građevinske dozvole i pripadajućeg projekta.

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.