Termalno snimanje u zgradarstvu

Termografija ili termalno snimanje u zgradarstvu

Termografija bilježi intenzitet infracrvenog zračenja u dijelu elektromagnetskog spektra te ga pretvara u jasnu fotografiju. Navedeno zračenje emitiraju sva tijela u ovisnosti o njihovoj temperaturi te se ista nalaze u ljudskom oku, nevidljivom dijelu spektra elektromagnetskog zračenja.

Infracrvena termografija opisuje se kao znanost prikupljanja i analize toplinskih podataka putem beskontaktnih uređaja koji reproduciraju toplinsku fotografiju koja se temelji na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja s promatrane površine predmeta.

Termografija je pogodna kao nerazorna metoda ispitivanja površinskih i volumetrijskih budući da se na površini mogu mjeriti posljedice postojanja nepravilnosti unutar materijala ili proizvoda bez nužnih intervencija (mjerenja probojima ili oštećenjima) na samom materijalu ili proizvodu.

Prednosti ispitavanja termografskom metodom u zgradarstvu

Korištenjem termografije za potrebe pregleda zgrada osigurava se brzi i nerazorni pristup kojim se dolazi do ranog pronalaženja problema, uz mogućnost evidentiranja količine i vrste istoga. Pravodobnim utvrđivanjem potencijalnih nedostataka i grešaka u izvedbi radova utječe se na trajanje i trošak nužnih sanacijskih radova. Pregled zgrade termografijom pomaže utvrditi energetske gubitke, oštećenja ili nedostatke potrebnih toplinskih izolacija, zrakopropusnost, vlagu i plijesan u slojevima izolacija unutar krovova ili zidova, toplinske mostove ili prodore vode na ravnim krovovima te oštećenja toplovodnih cjevovoda.

Preporuke za ispitavanja termografskom metodom u zgradarstvu

Prilikom korištenja termografske metode ispitivanja energetskih gubitaka ili utvrđivanja problema oko slojeva toplinske izolacije razlika u temperaturi unutarnjeg i vanjskog prostora trebala bi biti minimalno 10 ⁰C s ciljem dobivanja što preciznijih rezultata. U hladnijim predjelima (kontinentalna područja) zgrade se najčešće pregledavaju zimi dok je za toplije lokacije (primorska područja) pogodnije ljetno razdoblje budući da je cilj utvrđivanje kvalitete izolacije zgrade uz potreban aktivan rad sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije.

Zrakopropusnost rezultira većom potrošnjom energije za sustave grijanja, hlađenja i klimatizacije te je često uzrok i dodatnih problema u ventilacijskim sustavima. Zrakopropusnost može dovesti i do kondenzacije u slojevima konstrukcije, a potom i do neodgovarajućih i neugodnih uvjeta unutarnjeg prostora, odnosno mikroklimatskih uvjeta. Za utvrđivanje zrakopropusnosti korištenjem termalne kamere nužne su razlike u temperaturama i tlakovima promatranih dijelova kada se mogu uočiti karakteristični obrasci koji se događaju kada hladan zrak prolazi kroz pukotinu u promatranoj konstrukciji, prolazi površinom neposredno uz pukotinu te istu hladi. Termografsko ispitivanje potrebno je uvijek provoditi na strani promatrane konstrukcije s podtlakom, odnosno negativnim tlakom.

Vlaga izaziva najčešća oštećenja i pogoršanja u zgradama. Pukotine i nepravilnosti u konstrukcijama dovode do propuštanja zraka što rezultira kondenzacijom unutar zidova, podova, stropova ili krovova čime se vlaga zadržava u slojevima toplinske izolacije koja postaje pogodna lokacija za razvoj plijesni i gljivica. Termografskim se pregledom lakše utvrđuje vlaga u konstrukciji budući da uređaji za mjerenje razlike temperature obuhvaćaju veću površinu u kratkom vremenu te su onda dijelovi s vlagom lako uočljivi.

Osim kondenzirane vlage u konstrukciji na jednak se način utvrđuju i toplinski mostovi koji predstavljaju mjesta gubitaka energije. Toplinski se most opisuje kao manja površina ovojnice zgrade koja ima manja toplinska svojstva, manju otpornost na prolazak topline, kroz koju je toplinski tok povećan uslijed različitih karakteristika korištenih materijala.

Termografijom je moguće utvrditi i propuštanja ili pukotine u slojevima podova kod podnog grijanja ili sličnih toplovodnih cjevovoda budući da isti zrače toplinu prema završnim oblogama podova. Isto vrijedi i za druge cjevode uz preduvjet da se za potrebe ispitivanja kroz njih propušta topla voda.