Projekt se može opisati kao vremenski određen jednokratni zahvat koji ima jasno određen cilj, a izvodi se po fazama unutar zadanog vremena, uz trošenje ili iskorištavanje velikog broja različitih i ograničeno raspoloživih resursa. Projekt se odnosi na rad na nečemu što prije nije postojalo i što se razlikuje od rezultata nastalih na sličnim zahvatima, iako ponavljajući elementi mogu biti prisutni u različitim projektima. Na primjeru zgrada – iako slične, razlikuju se po Investitoru, konstrukciji, materijalima, lokaciji i izvođaču radova i tome slično. Cilj projekta je nastojanje da se proizvede jedinstven proizvod ili usluge s jasno definiranim početkom i krajem. Kraj projekta nastaje kada postane jasno da su ciljevi projekta dostignuti ili kada se zaključi da ciljevi projekta ne mogu ili neće biti dostignuti. Projekt također može biti završen ako naručitelj (kupac, Investitor) želi obustaviti i odustati od projekta. Neovisno o tome jesu li kratki ili traju godinama, projekti imaju svoj kraj.

Svi projekti bi trebali imati određenu razinu upravljanja koja najčešće ovisi o veličini samog projekta, al ii željama i zahtjevima Investitora. Što je projekt veći i složeniji, to je veća i nužnija potreba za formalnim, standardnim, strukturiranim procesom upravljanja.

Vođenje ili upravljanje projektima (project management) se može definirati kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika u aktivnostima uključenim u planiranje, upravljanje, praćenje i kontroliranje svih aspekata projekta, te motivacije sudionika projekta, kako bi se ispunili projektni zahtjevi, odnosno ostvarili ciljevi projekta unutar očekivanih zadanih zahtjeva kvalitete.

Upravljanje projektom se realizira putem odgovarajućih primjena i integracija procesa upravljanja s uključenim integriranim radom interesnih sudionika uključenih u projekt: identifikacija zahtjeva, identifikacija potreba i očekivanja sudionika projekta, identifikacija dosega, rasporeda, proračuna, resursa i rizika projekta, pokretanje, održavanje i provedbu komunikacije među sudionicima. Za upravljanje projektom odgovoran je upravitelj projekta (project manager), kojeg se još naziva i voditeljem projekta.

Kod izvođenja građevinskog projekta moguća je pojava sljedećih rizika:

 • rizik s investitorom, ugovorom ili tumačenjem pojedinih dijelova ugovora
 • rizik s izvođačem ili izvođačima, ugovorima ili tumačenjem pojedinih dijelova ugovora – neusklađenost definiranih odgovornosti i obveza
 • rizik kvalitete izgradnje
 • rizik troškova i financiranja
 • rizik ispunjavanja uvjeta ugovora i rokova izgradnje

 

Rješenje se nalazi u nastojanju da se smanje gore navedeni rizici povezani s građevinskim projektom kako bi se postigle ekonomske prednosti na način da se klijentima nudi:

 • savjetovanje vezano uz izradu projektne dokumentacije
 • planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
 • ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
 • koordinacija svih sudionika na provedbi projekta
 • analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
 • revizija planova provedbe projektaizvještavanje o stanju projekta
 • izrada odgovarajućih izvješća o stanju radova u vezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru definiranih terminskih izvješća