Arhitektonsko renderiranje Rijeka

Arhitektonska ilustracija ili vizualizacija je umjetnost stvaranja trodimenzionalnih slika ili animacija koje prikazuju atribute predloženoga arhitektonskog dizajna korištenjem specijaliziranih računalnih programa. Stvaranje realističnoga vizualnog prikaza postiže se davanjem dimenzije prostoru realnim materijalima, namještajem i opremom te izradom fotorealističnih prikaza u svrhu vizualne prezentacije budućeg proizvoda ili prostora.

Važno je napomenuti da usluga renderiranja podrazumijeva više različitih disciplina, od tvorničke proizvodnje do inženjerstva ili, u našem slučaju, arhitekture.

Vrste arhitektonskog renderiranja

Dizajn interijera i eksterijera proces je savjetovanja pri uređenju i oblikovanju prostora izradom idejnog rješenja prostora, 3D vizualizacije prostora te odabirom svih ostalih detalja koji čine smislenu cjelinu i prostor.

Poslovi projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na dizajn interijera u novogradnjama, adaptaciju postojećih interijera, preuređenje postojećih stambenih, poslovnih ili drugih prostora te opremanja i dekoriranja istih.

Arhitektonska vizualizacija može poprimiti različite oblike i sadržaje: ilustracije pojedinačnih građevina, panoramske poglede na dio naselja ili 3D animacije (walkthroughs). Navedeni pristupi koriste se za isticanje željenog fokusa prostora ili građevine, kao i mogućnost kritičkog uvida u dizajnirano rješenje i njegovo uklapanje u stvarno okruženje.

Prilikom definiranja konačnih detalja uređenja ili opremanja, ilustracija ili animacija ne ostavlja prostor mašti i neodgovorenim pitanjima. Krajnji korisnici dobivaju potpuni uvid u predložena rješenja uređenja što uvelike olakšava (i ubrzava) ostvarivanje konačnog proizvoda i preciznih procjena troškova planirane investicije.

Pravovremenim odabirom usluge dizajna u ranoj fazi projektiranja građevine ili nekoga drugog proizvoda utječe se na vremensku realizaciju projekta, ali i umanjivanje  ili u potpunosti uklanjanje mogućnosti dodatnih troškova koji mogu nastati tijekom kasnijih faza, ukoliko su isti bili manje uočljivi u 2D nacrtima.

Koraci arhitektonskog renderiranja

  1. Ručna skica: početni korak kojim se definiraju tlocrtni i visinski gabariti željene građevine. Cilj je grubo određivanje dimenzija – dovoljno veliko da stanu odabrani detalji, ali dovoljno malo da stane na list papira.
  2. Definiranje granica: ukoliko je građevina razvedena na više etaža, važno je istaknuti razlike u vertikalnosti te međusobne veze i komunikaciju među njima.
  3. Integriranje detalja vanjskih zidova: na grubi skelet građevine, definiraju se položaji i veličine vanjskih otvora i ostalih elementa vanjskih zidova.
  4. Integriranje detalja fasada.
  5. Modeliranje građevine u odabranome računalnom programu: prijenos prethodnih skica u 3D model u kojemu se kasnije uređuju preostali detalji, teksture, materijali i ostali nužni elementi.