ZAŠTITA NA RADU

Provođenje i osiguranje mjera zaštite na radu neizostavna je komponenta svakoga građevinskog projekta, kako bi se očuvalo zdravlje i život svih sudionika u gradnji i krajnjih korisnika građevine. Cilj kvalitetne koordinacije zaštite na radu je otklanjanje i smanjivanje rizika na radu što se postiže poznavanjem i procjenom rizika kojima su izloženi radnici ili korisnici na radu uz obvezu određivanja preventivnih mjera za sprječavanje rizika.

ZAŠTITA

NA RADU

Provođenje i osiguranje mjera zaštite na radu neizostavna je komponenta svakoga građevinskog projekta, kako bi se očuvalo zdravlje i život svih sudionika u gradnji i krajnjih korisnika građevine. Cilj kvalitetne koordinacije zaštite na radu je otklanjanje i smanjivanje rizika na radu što se postiže poznavanjem i procjenom rizika kojima su izloženi radnici ili korisnici na radu uz obvezu određivanja preventivnih mjera za sprječavanje rizika.

Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja predviđa, utvrđuje i određuje procijenjene rizike koji nastaju uslijed različitih arhitektonskih, tehničkih, tehnoloških ili organizacijskih razloga i radnog okoliša te izrađuje Plan izvođenja radova.
Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja projekta prihvaća, informira i osigurava primjenu pripisane zaštite na radu za sve sudionike u građenju.

Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade

Prevelika zrakopropusnost zgrade dovodi do neželjenih i nekontroliranih gubitaka topline, neudobnosti boravka u zgradi, povećanih troškova grijanja i hlađenja što neposredno utječe i na povećanje emisije CO2.